Startujeme další on-line kurz pro veřejnost.
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK BUDE BRZY ZAHÁJEN NA PLATFORMĚ MOODLE

Online kurz

Součástí kurzu jsou metodické příručky, které se navzájem doplňují. První kniha „Začínáme programovat v jazyce Java“ uvádí čtenáře do světa programování prostřednictvím jazyka Java na základě budování konkrétní aplikace. Kdykoli se v průběhu budování této aplikace objeví potřeba využít nějakou dosud nevysvětlenou konstrukci, tak se tato konstrukce vyloží a vzápětí se v aplikaci použije.

Kurz bude brzy dostupný na platformě Moodle
CREATIVE CONNECTIONS MOODLE

Publikace

R. Pecinovský: Java 21
Brzy vyjde v nakladatelství Grada.  Garanti kurzu

Oba garanti, ing. Rudolf Pecinovský, CSc. a doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. se spolu znají již z osmdesátých let, kdy se společně věnovali kurzům výpočetní techniky pro mládež v rámci tehdejší legendární 602 ZO Svazarmu a pražské Stanice mladých techniků. Tehdy např. byli spoluautory osmidílného Dálkového kurzu výpočetní techniky, setkávali se na prázdninových letních školách programování. Později se občas potkávali na odborných konferencích a sympoziích, mají spolu i několik společných publikací věnovaných pedagogice výuky programování. Nyní spolupracují při řešení výzkumných projektů z oblasti tvorby lékařských simulátorů a výuce doktorandů.
Rudolf Pecinovský, CSc.

rudolf.pecinovsky.cz

Je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT z roku 1979. Titul CSc. Získal v Ústavu teorie informatizace a automatizace ČSAV v roce 1983. Od počátku osmdesátých let učí a publikuje, přičemž svůj výzkum soustředí především na oblast vstupních kurzů moderního publikování pro naprosté začátečníky. V současné době učí na Vysoké škole ekonomické v Praze, na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a na Vysoké škole podnikání a práva. Dosud mu vyšlo 61 knih, z nichž některé byly přeloženy do pěti jazyků. Většina knih je zaměřena na výuku moderního programování a na umění návrhu objektově orientované architektury.
Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

physiome.cz/kofranek

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK (1973). Své další zaměření věnoval problematice biokybernetiky a modelování fyziologických systémů (CSc. 1980). Na UK působil postupně jako odborný asistent a docent, nyní přednáší na 1. Lékařské fakultě patologickou fyziologii. Učí také na ČVUT (docent v oboru technická kybernetika) a na Vyšší odborné výtvarné škole Václava Hollara (obor programování interaktivní grafiky). Na Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty založil Oddělení biokybernetiky, kde vede multioborový tým. Jeho vědecká práce je zaměřena na vývoj integrativních modelů lidské fyziologie a tvorbu lékařských simulátorů. Publikoval více než 400 odborných publikací. V letech 1990-96 spoluvydával časopis Bajt, založil společnost Creative Connections s.r.o. úzce spolupracující s UK v oblasti aplikovaného biokybernetického výzkumu.